SchemaTheek
 
Home Nieuws Forum Schema's Artikelen Magazine Downloads Links Shops Zoeken
 
Controle Paneel
Gebruikersnaam
Wachtwoord
  Onthoud mij
» Wachtwoord?
» Registreren
Site info
» Het Team
» Contact
» FAQ
» Leden
» Upload Archief
Stats
Totaal online: 7
7 gasten
0 leden:
Forum > Digitaal > timer/tijdklok
19roland70
Lid
Berichten: 121
Gepost op donderdag 9 Oktober 2008 19:29:19 QuoteWijzig

even stukje uitleg
ik wil een tijdklok maken die het volgende moet doen:
4 timers die op tijdbasis werken
2 uitgangen die temperatuur gestuurd zijn
als tijdbasis heb ik een ds1307 met een ds32kHz en temperatuur een ds1621
microprocessor is een 16f877
display 4 x 20
en paar drukknoppen voor instellingen

nu mijn probleem ;
Ik krijg wel apart de temp op het display
maar niet samen met de tijd
weet iemand hiervoor een oplossing
ook om de timers in te stellen?
Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op donderdag 9 Oktober 2008 19:54:45 QuoteWijzig

Kan je de code die je al hebt ook even posten? Dan kunnen we zien waar het "mis" gaat.


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
19roland70
Lid
Berichten: 121
Gepost op donderdag 9 Oktober 2008 20:28:53 QuoteWijzig


Code
    
DEVICE 16F877A                ;We gebruiken een 16F877A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF,  HS_OSC 
ALL_DIGITAL TRUE              ;Alle ingangen digitaal
XTAL 20 
DECLARE LCD_TYPE ALPHA
DECLARE LCD_INTERFACE 4
DECLARE LCD_ENPIN PORTd.2
DECLARE LCD_RSPIN PORTd.3
DECLARE LCD_DTPIN PORTd.4
DECLARE LCD_LINES 4

ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal

; I2C pinnen
DECLARE SCL_PIN = PORTC.3         ;geef aan welke pin SCL is
DECLARE SDA_PIN = PORTC.4        ;geef aan welke pin SDA is
DECLARE SLOW_BUS ON


    dim bcd_to_bin_byte            'variable used in BCD and Binary conversion routines
    dim low_bits                'low byte for Binary to BCD routine
    dim high_bits                'high byte for Binary to BCD routine
    dim ds1307_address            'DS1307 internal registers address(0=seconds,1=minutes etc.)
    dim second                    'seconds variable
    dim minute                    'minutes variable
    dim hour                    'hours variable
    dim day                        'days variable
    dim date                    'dates variable
    dim month                    'months variable
    dim year                    'years variable
    dim buttonvalue                'variable used for "up" and "down" buttons values
    dim maxvalue                'variable holding highest allowable current value in button routine
    dim minvalue                'variable holding lowest current allowable value in button routine
    dim leap                    'variable used to set "maxvalue" in leapyear
    dim monthlength                'variable used to set maximum number of days in the selected month
    dim index                    'variable used to select display options in "setup"
    dim character                'variable holding data selected from eeprom or ldata tables to be printed on display 
    dim printposition            'start position on the LCD of first "character" in print routine
    dim printend                'last "character" position to be printed on LCD
    dim printaddress            'start position of data in eeprom or ldata table
    dim row                        'the line number you wish to display the info on the LCD
    dim read_data                'tells the print routine,"print_eeprom" to use eeprom(0) or ldata(1) for its data reading
    

    

    symbol Op=porta.2            'use porta.2 for the "up" button
    symbol Neer=porta.1            'use porta.1 for the "down" button
    symbol OK=porta.3        'use porta.3 for the "setup" buton
    symbol clockout=%11010000    'set the 1307 to receive data 
    symbol clockin=%11010001    'set the 1307 to transmit data 
    
    trisa=%00110                'set porta to use 2 bits as input
    trisa.3=1                    'set portb to input for "setup" button


    year=0
    month=1
    date=1
    day=0
    hour=0
    minute=0

start:
      cls
      if OK=0 then goto start            'debounce setup button on return from setting time
     
display_time:    
    
            gosub get_time                            'read time from DS1307
            gosub print_time                             'print the clock display
        if OK=0 then goto time_set                 'if the setup button is pressed then goto the time setting routine
        goto display_time

start_clock:    
            busout clockout,0,[0]
             return

set_time:  
         bcd_to_bin_byte=minute:gosub convert_to_bcd:minute=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=hour:gosub convert_to_bcd:hour=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=Day:gosub convert_to_bcday=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=Date:gosub convert_to_bcdate=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=Month:gosub convert_to_bcd:Month=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=Year:gosub convert_to_bcd:Year=bcd_to_bin_byte

         busout clockout,1,[minute,hour,day,date,month,year]
    
         return

get_time:

         ds1307_address=0:gosub read_time        'read seconds data from 1307
         second=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=1:gosub read_time        'read minute data from 1307
         minute=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary    
         ds1307_address=2:gosub read_time        'read hour data from 1307
         hour=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary    
         ds1307_address=3:gosub read_time        'read day data from 1307
         day=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=4:gosub read_time        'read date data from 1307
         date=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=5:gosub read_time        'read month data from 1307
         month=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=6:gosub read_time        'read year data from 1307
         year=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
    
         return


read_time:
          busin clockin,ds1307_address,[bcd_to_bin_byte]
          gosub convert_to_bin
    
          returnconvert_to_bin:
               select bcd_to_bin_byte
                
                      case 16 to 25
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-6
                
                      case 32 to 41
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-12
                
                      case 48 to 57
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-18
                
                      case 64 to 73
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-24
                
                      case 80 to 89
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-30
                
                      case 96 to 105
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-36
                
                      case 112 to 121
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-42
                
                      case 128 to 137
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-48
                
                      case 144 to 153
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-54
                
                endselect
       
       
                   return

       convert_to_bcd:
               low_bits=bcd_to_bin_byte//10                               'get lsb,same for Bin and BCD
                  high_bits=bcd_to_bin_byte/10                               'get msb
               bcd_to_bin_byte=high_bits*16                            'covert msb to BCD
               bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte+low_bits                'add BCD msb and lsb together
            
                   return
                   
print_eeprom:
            repeat
                  if read_data=0 then character=eread printaddress           'use eeprom for data retrieval
                  if read_data=1 then character=lread menu_list+printaddress    'use ldata for data retrieval
                  
                  print at row,printposition,character                    'print to the LCD
    
                  inc printposition                                        'move print position one to the right
                  inc printaddress                                        'point to the next position in the table

            until printposition=printend+1                                'end loop when all characters have been printed
            
            return
    
print_time:
           print at 1,11,dec2 second
           
print_min:
           print at 1,8,dec2 minute,":"
          
print_hour:       
           print at 1,5,dec2 hour,":"
           
print_day:        
            read_data=0                           'use eeprom for data reading
            row=2                                  'print on line 2 of LCD
            printposition=1                   'initial position of "day" on LCD
            printend=3                          'position of last letter to be printed    
            printaddress=day*3               'work out address of data in the eeprom(minimum is 3)

            gosub print_eeprom               'goto LCD print routine
           
print_date:
           print at 2,5,dec2 date
           
           
print_month:
            read_data=0                         'use eeprom for data reading
            row=2                           'print on line 2 of LCD
            printposition=8                   'initial position of "month" on LCD
            printend=10                         'position of last letter to be printed    
            printaddress=month*3           'work out address of data in the eeprom(minimum is 3)
            printaddress=printaddress+21   'first month data is at address 24 (21+3)in eeprom
            
            gosub print_eeprom                  'goto LCD print routine

print_year:
           print at 2,12,"20",dec2 Year
          
           return
           


time_set:
        if OK=0 then goto time_set  'debounce button if still pressed from previous routine
        cls
        second=0  'clears second display at end of setup
        
        
        print at 1,1,"Set"
    
        
        buttonvalue=year:index=0:maxvalue=99:minvalue=0:gosub buttons:year=buttonvalue      'work on the YEAR first
        buttonvalue=month:index=1:maxvalue=12:minvalue=1:gosub buttons:month=buttonvalue  'next to the MONTH
        
                
        monthlength=31                                'if the months are JAN,MAR,MAY,JUL,AUG,OCT and DEC then "monthlength" will be 31
        
        select month                                    
        
               case 4,6,9,11                        'if the months are APR,JUN,SEP or NOV then "monthlength" will be 30
               monthlength=30
               
               case 2                                 'if it is FEB then set "monthlength" to 28
               monthlength=28
               leap=year//4                             'tests for a leap year
               if leap=0 then monthlength=29        'if it is a leap year then set FEB "monthlength" to 29
               
        endselect
        
        buttonvalue=date:index=2:maxvalue=monthlength:minvalue=1:gosub buttonsate=buttonvalue         'change the DATE
        buttonvalue=day:index=3:maxvalue=7:minvalue=1:gosub buttonsay=buttonvalue             'change the DAY
        buttonvalue=hour:index=4:maxvalue=23:minvalue=0:gosub buttons:hour=buttonvalue             'change the HOUR
        buttonvalue=minute:index=5:maxvalue=59:minvalue=0:gosub buttons:minute=buttonvalue         'change the MINUTE
        
        print at 1,11,"00   " ,at 2,1,"'Setup' to Start"
        
restart:
    
        if OK=0 then cls:gosub set_time:gosub start_clock:goto start
        
        goto restart
    
buttons:
        if Op=0 then inc buttonvalueelayms 200                                'if up button is pressed then increase "buttonvalue" by one
        if buttonvalue>maxvalue then buttonvalue=minvalue                'if "buttonvalue" goes above its maximum then make it equal to "minvalue"
        if Neer=0 then dec buttonvalueelayms 200                        'if down button is pressed then decrease "buttonvalue" by one
        if buttonvalue<minvalue or buttonvalue=255 then buttonvalue=maxvalue    'if "buttonvalue" goes below its minimum, or 255 if the minimum is 0, then make it equal to "maxvalue"
        
        
        'print the time setting menu
        read_data=1                   'use ldata table for print routine
        row=1                    'print on line 1 of LCD
        printposition=13        'start position on LCD for the menu
        printend=16                'last character position on LCD for the menu      
        printaddress=index*4    'work out start position of data in ldata table
        gosub print_eeprom        'jump to LCD print routine
        
        'choose what is to be displayed on the LCD and which variable is to be changed by this "buttons" routine.
        'using if-then rather than case as it uses less memory in this routine
        if index=0 then year=buttonvalue:gosub print_year
        if index=1 then month=buttonvalue:gosub print_month
        if index=2 then date=buttonvalue:gosub print_date
        if index=3 then day=buttonvalue:gosub print_day
        if index=4 then hour=buttonvalue:gosub print_hour
        if index=5 then minute=buttonvalue:gosub print_min
        
        
        if OK=0 then delayms 200:return
        
        goto buttons
    
    edata 0,0,0,"MonTueWedThuFriSatSunJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec"
        
        menu_list:ldata "YearMnthDateDay HourMin "
        
        end


en deze

Code

'****************************************************************
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : R Hendriks                                        *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 www.rhendriks.nl               *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 16-7-2008                                         *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'*          :                                                   *
'****************************************************************
DEVICE 16F877A                ;We gebruiken een 16F877A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF,  HS_OSC 
ALL_DIGITAL TRUE              ;Alle ingangen digitaal
XTAL 20 
DECLARE LCD_TYPE ALPHA
DECLARE LCD_INTERFACE 4
DECLARE LCD_ENPIN PORTd.2
DECLARE LCD_RSPIN PORTd.3
DECLARE LCD_DTPIN PORTd.4
DECLARE LCD_LINES 4

ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal

; I2C pinnen
DECLARE SCL_PIN = PORTC.3         ;geef aan welke pin SCL is
DECLARE SDA_PIN = PORTC.4        ;geef aan welke pin SDA is
DECLARE SLOW_BUS ON

Dim T As Word
Dim dummy As Byte


BusOut %10011110,172,[1]            ;oneshot mode in t-sensor.
BusOut %10011110,[238]              ;start conversie
;-----------------------------


main:


BusIn %10010001,172,[dummy]                 ;lees config register van T-sensor
If dummy.7=1 Then                           ;1=conversion ready, 0=busy
    BusIn %10010001,170,[T]                 ;lees T-sensor
    BusOut %10010000,[238]                  ;start nieuwe temperatuur conversie
End If

DelayMS 100

If T.HighByte<128 Then           ;positieve temperatuur
    Print At 1,1," "
    Print DEC2 T.HighByte
    If T.LowByte=0 Then
        Print ".0"
    Else
        Print ".5"
    End If
Else                                ;negatieve T
    Print At 1,1,"-"
    If T.LowByte=0 Then
        Print DEC2 256-T.HighByte
        Print ".0"
    Else
        Print DEC2 255-T.HighByte
        Print ".5"
    End If
End If


Print 223,"C"
GoTo main       deze wilde ik samen voegen

Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op donderdag 9 Oktober 2008 20:47:08 QuoteWijzig

Heb je nu 2 pic's op 1 lcd hangen? Of waarom 2 code's?


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
19roland70
Lid
Berichten: 121
Gepost op donderdag 9 Oktober 2008 20:54:54 QuoteWijzig

ik heb deze schakelingen apart opgebouwd op breadboard ,deze wilde ik samen voegen en 1 code van maken
electronisch opbouwen lukt
alleen de code maken niet
en het is met 1pic

Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op donderdag 9 Oktober 2008 21:55:56 QuoteWijzig

Ok dus het samen voegen van de code's was het probleem?

Ik denk dat het zo wel moet werken:

Code

Device 16F877A                ;We gebruiken een 16F877A type
Config WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF,  HS_OSC 
ALL_DIGITAL TRUE              ;Alle ingangen digitaal
XTAL 20 
Declare LCD_TYPE ALPHA
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_ENPIN PORTD.2
Declare LCD_RSPIN PORTD.3
Declare LCD_DTPIN PORTD.4
Declare LCD_LINES 4

ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal

; I2C pinnen
Declare SCL_PIN = PORTC.3         ;geef aan welke pin SCL is
Declare SDA_PIN = PORTC.4        ;geef aan welke pin SDA is
Declare SLOW_BUS On


    Dim bcd_to_bin_byte            'variable used in BCD and Binary conversion routines
    Dim low_bits                'low byte for Binary to BCD routine
    Dim high_bits                'high byte for Binary to BCD routine
    Dim ds1307_address            'DS1307 internal registers address(0=seconds,1=minutes etc.)
    Dim second                    'seconds variable
    Dim minute                    'minutes variable
    Dim hour                    'hours variable
    Dim day                        'days variable
    Dim date                    'dates variable
    Dim month                    'months variable
    Dim year                    'years variable
    Dim buttonvalue                'variable used for "up" and "down" buttons values
    Dim maxvalue                'variable holding highest allowable current value in button routine
    Dim minvalue                'variable holding lowest current allowable value in button routine
    Dim leap                    'variable used to set "maxvalue" in leapyear
    Dim monthlength                'variable used to set maximum number of days in the selected month
    Dim index                    'variable used to select display options in "setup"
    Dim character                'variable holding data selected from eeprom or ldata tables to be printed on display 
    Dim printposition            'start position on the LCD of first "character" in print routine
    Dim printend                'last "character" position to be printed on LCD
    Dim printaddress            'start position of data in eeprom or ldata table
    Dim row                        'the line number you wish to display the info on the LCD
    Dim read_data                'tells the print routine,"print_eeprom" to use eeprom(0) or ldata(1) for its data reading
    

    Dim T As Word
    Dim dummy As Byte

    Symbol Op=PORTA.2            'use porta.2 for the "up" button
    Symbol Neer=PORTA.1            'use porta.1 for the "down" button
    Symbol OK=PORTA.3        'use porta.3 for the "setup" buton
    Symbol clockout=%11010000    'set the 1307 to receive data 
    Symbol clockin=%11010001    'set the 1307 to transmit data 
    
    TRISA=%00110                'set porta to use 2 bits as input
    TRISA.3=1                    'set portb to input for "setup" button


    year=0
    month=1
    date=1
    day=0
    hour=0
    minute=0

start:
      Cls
      If OK=0 Then GoTo start            'debounce setup button on return from setting time
     
display_time:    
    
            GoSub get_time                            'read time from DS1307
            GoSub print_time                             'print the clock display
            GoSub print_temp
        If OK=0 Then GoTo time_set                 'if the setup button is pressed then goto the time setting routine
        GoTo display_time

start_clock:    
            BusOut clockout,0,[0]
             Return

set_time:  
         bcd_to_bin_byte=minute:GoSub convert_to_bcd:minute=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=hour:GoSub convert_to_bcd:hour=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=day:GoSub convert_to_bcday=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=date:GoSub convert_to_bcdate=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=month:GoSub convert_to_bcd:month=bcd_to_bin_byte
         bcd_to_bin_byte=year:GoSub convert_to_bcd:year=bcd_to_bin_byte

         BusOut clockout,1,[minute,hour,day,date,month,year]
    
         Return

get_time:

         ds1307_address=0:GoSub read_time        'read seconds data from 1307
         second=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=1:GoSub read_time        'read minute data from 1307
         minute=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary    
         ds1307_address=2:GoSub read_time        'read hour data from 1307
         hour=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary    
         ds1307_address=3:GoSub read_time        'read day data from 1307
         day=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=4:GoSub read_time        'read date data from 1307
         date=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=5:GoSub read_time        'read month data from 1307
         month=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
         ds1307_address=6:GoSub read_time        'read year data from 1307
         year=bcd_to_bin_byte                    'convert to binary
    
         Returnread_time:
          BusIn clockin,ds1307_address,[bcd_to_bin_byte]
          GoSub convert_to_bin
    
          Returnconvert_to_bin:
               Select bcd_to_bin_byte
                
                      Case 16 To 25
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-6
                
                      Case 32 To 41
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-12
                
                      Case 48 To 57
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-18
                
                      Case 64 To 73
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-24
                
                      Case 80 To 89
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-30
                
                      Case 96 To 105
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-36
                
                      Case 112 To 121
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-42
                
                      Case 128 To 137
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-48
                
                      Case 144 To 153
                      bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte-54
                
                EndSelect
       
       
                   Return

       convert_to_bcd:
               low_bits=bcd_to_bin_byte//10                               'get lsb,same for Bin and BCD
                  high_bits=bcd_to_bin_byte/10                               'get msb
               bcd_to_bin_byte=high_bits*16                            'covert msb to BCD
               bcd_to_bin_byte=bcd_to_bin_byte+low_bits                'add BCD msb and lsb together
            
                   Return
                   
print_eeprom:
            Repeat
                  If read_data=0 Then character=ERead printaddress           'use eeprom for data retrieval
                  If read_data=1 Then character=LRead menu_list+printaddress    'use ldata for data retrieval
                  
                  Print At row,printposition,character                    'print to the LCD
    
                  Inc printposition                                        'move print position one to the right
                  Inc printaddress                                        'point to the next position in the table

            Until printposition=printend+1                                'end loop when all characters have been printed
            
            Return
    
print_time:
           Print At 1,11,DEC2 second
           
print_min:
           Print At 1,8,DEC2 minute,":"
          
print_hour:       
           Print At 1,5,DEC2 hour,":"
           
print_day:        
            read_data=0                           'use eeprom for data reading
            row=2                                  'print on line 2 of LCD
            printposition=1                   'initial position of "day" on LCD
            printend=3                          'position of last letter to be printed    
            printaddress=day*3               'work out address of data in the eeprom(minimum is 3)

            GoSub print_eeprom               'goto LCD print routine
           
print_date:
           Print At 2,5,DEC2 date
           
           
print_month:
            read_data=0                         'use eeprom for data reading
            row=2                           'print on line 2 of LCD
            printposition=8                   'initial position of "month" on LCD
            printend=10                         'position of last letter to be printed    
            printaddress=month*3           'work out address of data in the eeprom(minimum is 3)
            printaddress=printaddress+21   'first month data is at address 24 (21+3)in eeprom
            
            GoSub print_eeprom                  'goto LCD print routine

print_year:
           Print At 2,12,"20",DEC2 year
          
           Return
           


time_set:
        If OK=0 Then GoTo time_set  'debounce button if still pressed from previous routine
        Cls
        second=0  'clears second display at end of setup
        
        
        Print At 1,1,"Set"
    
        
        buttonvalue=year:index=0:maxvalue=99:minvalue=0:GoSub buttons:year=buttonvalue      'work on the YEAR first
        buttonvalue=month:index=1:maxvalue=12:minvalue=1:GoSub buttons:month=buttonvalue  'next to the MONTH
        
                
        monthlength=31                                'if the months are JAN,MAR,MAY,JUL,AUG,OCT and DEC then "monthlength" will be 31
        
        Select month                                    
        
               Case 4,6,9,11                        'if the months are APR,JUN,SEP or NOV then "monthlength" will be 30
               monthlength=30
               
               Case 2                                 'if it is FEB then set "monthlength" to 28
               monthlength=28
               leap=year//4                             'tests for a leap year
               If leap=0 Then monthlength=29        'if it is a leap year then set FEB "monthlength" to 29
               
        EndSelect
        
        buttonvalue=date:index=2:maxvalue=monthlength:minvalue=1:GoSub buttonsate=buttonvalue         'change the DATE
        buttonvalue=day:index=3:maxvalue=7:minvalue=1:GoSub buttonsay=buttonvalue             'change the DAY
        buttonvalue=hour:index=4:maxvalue=23:minvalue=0:GoSub buttons:hour=buttonvalue             'change the HOUR
        buttonvalue=minute:index=5:maxvalue=59:minvalue=0:GoSub buttons:minute=buttonvalue         'change the MINUTE
        
        Print At 1,11,"00   " ,At 2,1,"'Setup' to Start"
        
restart:
    
        If OK=0 Then Cls:GoSub set_time:GoSub start_clock:GoTo start
        
        GoTo restart
    
buttons:
        If Op=0 Then Inc buttonvalueelayMS 200                                'if up button is pressed then increase "buttonvalue" by one
        If buttonvalue>maxvalue Then buttonvalue=minvalue                'if "buttonvalue" goes above its maximum then make it equal to "minvalue"
        If Neer=0 Then Dec buttonvalueelayMS 200                        'if down button is pressed then decrease "buttonvalue" by one
        If buttonvalue<minvalue Or buttonvalue=255 Then buttonvalue=maxvalue    'if "buttonvalue" goes below its minimum, or 255 if the minimum is 0, then make it equal to "maxvalue"
        
        
        'print the time setting menu
        read_data=1                   'use ldata table for print routine
        row=1                    'print on line 1 of LCD
        printposition=13        'start position on LCD for the menu
        printend=16                'last character position on LCD for the menu      
        printaddress=index*4    'work out start position of data in ldata table
        GoSub print_eeprom        'jump to LCD print routine
        
        'choose what is to be displayed on the LCD and which variable is to be changed by this "buttons" routine.
        'using if-then rather than case as it uses less memory in this routine
        If index=0 Then year=buttonvalue:GoSub print_year
        If index=1 Then month=buttonvalue:GoSub print_month
        If index=2 Then date=buttonvalue:GoSub print_date
        If index=3 Then day=buttonvalue:GoSub print_day
        If index=4 Then hour=buttonvalue:GoSub print_hour
        If index=5 Then minute=buttonvalue:GoSub print_min
        
        
        If OK=0 Then DelayMS 200:Return
        
        GoTo buttons
    
    EData 0,0,0,"MonTueWedThuFriSatSunJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec"
        
        menu_list:LData "YearMnthDateDay HourMin "
        
print_temp:    
    BusIn %10010001,172,[dummy]                 ;lees config register van T-sensor
    If dummy.7=1 Then                           ;1=conversion ready, 0=busy
        BusIn %10010001,170,[T]                 ;lees T-sensor
        BusOut %10010000,[238]                  ;start nieuwe temperatuur conversie
    End If
    
    DelayMS 100
    
    If T.HighByte<128 Then           ;positieve temperatuur
        Print At 3,1," "
        Print DEC2 T.HighByte
        If T.LowByte=0 Then
            Print ".0"
        Else
            Print ".5"
        End If
    Else                                ;negatieve T
        Print At 3,1,"-"
        If T.LowByte=0 Then
            Print DEC2 256-T.HighByte
            Print ".0"
        Else
            Print DEC2 255-T.HighByte
            Print ".5"
        End If
    End If
    
    Print 223,"C"
Return    
 End


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
19roland70
Lid
Berichten: 121
Gepost op zaterdag 11 Oktober 2008 00:22:36 QuoteWijzig

nog steeds veel fouten

Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op zaterdag 11 Oktober 2008 10:55:28 QuoteWijzig

Wat voor fouten?


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
19roland70
Lid
Berichten: 121
Gepost op zaterdag 11 Oktober 2008 12:41:51 QuoteWijzig

ik denk dat dit heeft te maken met een conflict op de I2c bus
als ik de schakelingen apart ( 1voor 1) opbouw dan werkt het wel

Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op zaterdag 11 Oktober 2008 14:23:14 QuoteWijzig

Met de pinnen A1 en A2 kan je een adres instellen. Die heb je toch niet hetzelfde staan?

Anders kan je proberen 1 van de 2 dingen op 2 aparte pinnen te hangen en een aparte software I2C bus te programmeren.


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
19roland70
Lid
Berichten: 121
Gepost op zaterdag 11 Oktober 2008 16:17:17 QuoteWijzig

Dit is het schema(sorry voor de misschien onlogische tekenwijze)


De data bus is voor toekomstige uitbreiding

Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op zaterdag 11 Oktober 2008 16:34:44 QuoteWijzig

Je bent zo te zien een pull up weerstand vergeten op de SCL lijn. 4K7 neem ik daar meestal voor.

Verder kan je zo te zien maar 1 ic adresseren met hardware. Dus kan zijn dat je elke ic 2 pinnen moet geven en met busin en busout een software I2C poort moet maken.


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
19roland70
Lid
Berichten: 121
Gepost op zondag 12 Oktober 2008 10:02:33 QuoteWijzig

ik heb er pull-ups ingetekend was een fout in het schema , inhet echt zitten ze er wel in
nu ben ik ergens een schema tegen gekomen die het ook zo had ,alleen zit er geen source code bij alleen een hex file
maar het schijnt wel te gaan

Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op zondag 12 Oktober 2008 15:06:27 QuoteWijzig

Ok, dan ga ik het straks ofzo nog is goed bekijken wat er fout kan zijn.


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
Stynus
Admin
Berichten: 2849
Gepost op maandag 13 Oktober 2008 21:17:16 QuoteWijzig

Ik heb de code nog is bekeken en ik zie niet direct iets fout.

Misschien kan je is proberen om dat kristal los te doen en te testen met de rtc en de tempsensor. Dan met de tempsensor en het kristal.

Dan kan je zien bij welke combinatie het fout gaat.


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be

Active Topics

» Virtual Chemist probleem
» Probleem met Toyota Av...
» Whirlpool kookplaat
» 24 volt motor vertrage...
» Show je mini projecten
» Purer 8.3se
» MULTIMETERS geven alle...
» Werkplaatsinrichting
» 2022
» De tuin.

» Meer actieve topics

Advertenties

PCBway

© 2004-2022 SchemaTheek
Laadtijd: 0.37634 sec.